OFERTA

Tłumaczenia przysięgłe

Podstawowa różnica między tłumaczem zwykłym, a tłumaczem przysięgłym języka angielskiego polega na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumaczący. Tłumaczenie przysięgłe może wykonać jedynie osoba, która posiada niezbędne uprawnienia oraz potwierdzające je pieczęć. Profesja tłumacza przysięgłego należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Pieczęć, która pojawia się na tłumaczonych dokumentach zawiera imię i nazwisko tłumaczącego oraz stanowi gwarancję, że tłumacz przysięgły zatwierdza prawdziwość tłumaczenia pod groźbą odpowiedzialności cywilnej.

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego wymagane są w wielu przypadkach. Dotyczą pism urzędowych posiadających moc prawną, ale też i wszelkich dokumentów, które klient musi przedłożyć przed np. instytucją bankową, urzędem, prawnikiem etc. Należą do nich:

– akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
– dyplomy, certyfikaty
– dokumenty ubezpieczeniowe
– dowody rejestracyjne, homologacje
zagraniczne faktury
karty szczepień, wyniki badań, wypisy szpitalne
wyciągi bankowe, historie kredytowe

Robert Filipowicz – tłumacz przysięgły angielskiego Warszawa

Tłumaczenia zwykłe

Są to wszelkie dokumenty, które nie wymagają uwierzytelnienia. Nie są w żaden sposób prawnie wiążące i zazwyczaj tłumaczone są na prywatny użytek. Tłumaczenia zwykłe (w przeciwieństwie do tłumaczeń przysięgłych) nie wymagają poświadczenia tekstu pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.

Często zdarza się, że właśnie przy tłumaczeniach zwykłych tłumacz ma najwięcej pracy. Dzieje się tak, ponieważ język angielski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi komunikacyjnych na świecie. Wśród najczęstszych tłumaczeń zwykłych wyróżniamy:

– prywatną korespondencję
– teksty reklamowe i marketingowe (ulotki oraz broszury informacyjne)
– artykuły prasowe, artykuły do publikacji naukowych, abstrakty prac dyplomowych
– umowy handlowe, opisy procedur
– wszelkie teksty, które dotyczą życia codziennego

Okazuje się, że tłumacz angielskiego ma najwięcej pracy również przy tego typu tłumaczeniach, jako, że język ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie, szczególnie jako narzędzie służace do codziennej komunikacji.

Tłumaczenia specjalistyczne

Jest to jedna z najbardziej wymagających kategorii tłumaczeń. Tłumaczenia specjalistyczne dotykają zagadnień z wielu różnorodnych branż, więc zawsze warto zlecać je doświadczonym tłumaczom. Oprócz perfekcyjnej znajomości języków tłumacz musi posiadać obszerną i wykwalifikowaną wiedzę z danej dziedziny, której tłumaczenia się podejmuje. Ważne jest, aby obydwie te kompetencje były rozwinięta na najwyższym poziomie. W przeciwnym razie tłumacz nie będzie w stanie dokonać tłumaczenia specjalistycznego pod kątem merytorycznym i czytelnym dla klienta. Tłumaczenia specjalistyczne standardowo są 100% droższe od tłumaczeń zwykłych, lecz nasze biuro tłumaczeń zawsze do wyceny podchodzi indywidualnie (po zapoznaniu się z tematem tłumaczonego tekstu). W ofercie posiadamy tłumaczenia specjalistyczne z zakresu:
– medycyny
– biznesu
– prawa
– handlu
– ubezpieczeń
– psychologii
– filozofii
– religioznawstwa
– informatyki
– ochrony środowiska

Jeśli wśród ww. dziedzin nie znaleźli Państwo interesującej kategorii, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem tłumaczeń.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Skontaktuj się z nami